Home

De vereniging BVBM vzw (Belgian Violin & Bow Makers) verzamelt professionele viool- en strijkstokkenbouwers die in België werkzaam zijn.

Het is ontstaan uit de wens om onder vakgenoten kennis uit te wisselen en te delen, om samen te communiceren en na te denken over onderwerpen op het gebied van beroepsethiek, opleiding, geldende wet- en regelgeving, administratieve kwesties, betrekkingen met overheden en instellingen, enz.

Meer in het algemeen willen wij onze beroepen introduceren bij het grote publiek, musici en institutionele besluitvormers om hen bewust te maken van de realiteit van kunst en ambacht.

Wij besteden ook bijzondere aandacht aan interacties met musici die zich niet altijd bewust zijn van de verbeteringen die wij in hun werkinstrumenten kunnen aanbrengen.

Activiteiten


  • Gemeenschappelijk maken van administratieve stappen
  • Permanente educatie
  • Tentoonstellingen

Contact